Tekst ruchu

Nadaj swoim tekstom WordPress atrakcyjne efekty animacji i uczyń je bardziej interaktywnymi dzięki widżetowi Motion Text.

zobacz to w akcji

Odkryj w górę z
ElementsKit

Odkryj na dole

Odkryj w lewo

Ujawnij się w prawo

Kropla deszczu

Oparte na postaciach kropli deszczu

Błyskawica

Błyskawica Postać Na podstawie

Zanikanie w dół

Jolt Zoom oparty na postaciach

Powiększać

Powiększ oparte na znakach

Pokonaj Headiga za pomocą
ElementsKit

Pokonaj oparte na postaciach

Zanikanie

Zanikanie oparte na postaciach

Zanikanie w lewo

Zanikanie w oparciu o lewy znak

Zanikanie w prawo

Zanikanie w oparciu o odpowiedni znak

Zanikanie w górę

Zanikanie w górę oparte na postaciach

Obróć jeden po drugim

ElementsKit z funkcją jeden po drugim obróć X In

Jeden po drugim Obróć Y In

Zanikanie w dół oparte na znakach