Vi har semester till 19 juni. Supportsvar kan bli försenade än vanligt. Tack för att du är tålmodig och omtänksam.

Upp till 65% off Early Bird LTD ➜ GutenKit – Gutenberg Page Builder Blocks!

Dag
Hou
Min
Sec

MailPoet-integration

Innehållsförteckning

Gå till Plugin=> Lägg till ny=> Sök efter Mailpoet=> Klicka på Installera här

Gå nu till Installerade plugins=> Klicka på Aktivera

Gå nu till Mailpoet=> Ge Namn och från adress=> Klicka på Nästa

Ge din E-posta och klicka på Nästa

Klicka på Tillåt och fortsätt

Klicka på Nej tack!

Gå nu till Lists=> Lägg till ny=> Skapat lista Dök upp

Skapa ett formulär #

  • Bara dra och släpp tre fält med namnet: Förnamn (listning), efternamn (listning), e-post
  • Klicka på Uppdatering
  • Klicka på Formulärinställningar

Formulärsinställning=> Integration=> Aktivera Mailpoet=> Uppdatera Lista=> Skapat formulär Listan dök upp här

  • till webbplatsen=> Fyll i formuläret och klicka på Skickaknapp

Gå nu till Prenumeranter=> Du kan se Skapat prenumerant Dök upp

Vad är dina känslor
Uppdaterad den 14 februari 2022